Bodzcem dla ruchu kosmków sa ciala powstajace w procesie trawienia

Bodźcem dla ruchu kosmków są ciała powstające w procesie trawienia, jak np. peptony, albumozy, alanina, leucyna, kwasy żółciowe, cukier gronowy, ciała wyciągowe i inne. Pobudzają i regulują ruchy kosmków jelitowych, powstająca, jako hormon w błonie śluzowej jelit, oraz układ nerwowy ściślej zwoje nerwowe Meissnera, znaj dujące się w warstwie pod śluzówkowej. Ruchy kosmków występują tylko po nakarmieniu zwierząt, w głodzie natomiast nie stwierdza się ich. W jelicie wyosobnionym i pozbawionym krwi ruch kosmków szybko ustaje błona śluzowa jednak mimo to zachowuje zdolność przepuszczania ciał w kierunku od światła jelita. Świadczy to o tym, że ruch kosmków w procesie wchłaniania jest czynnikiem pomocniczym, lecz o dużym znaczeniu. Doświadczenia wykazują, że zniszczenie kosmków, np. fluorkiem sodu, w znacznym stopniu upośledza wchłanianie, tak, że zwierzę ginie. Z jelit cienkich wchłaniają się bezpośrednio do krwi wytwory trawienia białka i jednocukry, z których najszybciej wchłania się lewuloza. [przypisy: szczepienie przeciw wściekliźnie cena, espersen koszalin, hadronsport ]

Powiązane tematy z artykułem: espersen koszalin hadronsport szczepienie przeciw wściekliźnie cena