Do jadów organicznych zaliczamy takze jady pochodzenia roslinnego

Do jadów organicznych zaliczamy także jady pochodzenia roślinnego, to jest alkaloidy, jak np: opium, ezeryna, belladona, akonityna i inne oraz pochodzenia zwierzęcego, jak jadżmii i owadów, ptomainy i, rozmaite wytwory gnicia oraz jady; wytwarzane przez drobnoustroje chorobotwórcze rozwijające się w przewodzie pokarmowym lub innych, narządach ustroju. Gdy, wytwarzane przez drobnoustroje niechorobotwórcze, są zwykle wytworami fermentacji i gnicia bakteryjnego, jak np. putrescyna i kadaweryna; jady te, powstając w warunkach fizjologicznych, w przewodzie pokarmowym, nie wywołują zatrucia ustroju, gdy nie przedostają się do krwi, wątroba posiada ; ilość ich zobojętniania. [patrz też: badania prenatalne za i przeciw, medicus opole, ampułki do mezoterapii mikroigłowej ]

Powiązane tematy z artykułem: ampułki do mezoterapii mikroigłowej badania prenatalne za i przeciw medicus opole