Ocena plazmy rekonwalescencjalnej na obecność wirusa Ebola w Gwinei ad 7

Testy neutralizacji płytek nazębnych EBOV wymagają dostępu do laboratoriów poziomu bezpieczeństwa biologicznego 4, które są obecnie niedostępne w krajach dotkniętych chorobą, a wysyłka próbek krwi za granicę do testów na próbkach nie była możliwa w czasie niniejszego raportu. W związku z tym, o ile nie udowodniono, że osocze po rekonwalescencji zostało zgromadzone podczas epidemii EVD (w takim przypadku miano anty-EBOV było już znane), będzie ono prawdopodobnie dostępne bez informacji dotyczących poziomów przeciwciał w momencie podawania, dopóki proste, dostosowane do warunków, testy nie staną się dostępne. dostępny. Poziom przeciwciał jest często niski u niektórych pacjentów w okresie wczesnej rekonwalescencji, co mogło osłabić działanie rekonwalescencji w osoczu. Należy przeprowadzić analizę poziomu przeciwciał neutralizujących EBOV w dawkach osocza oraz korelację pomiędzy tymi poziomami a przeżyciem pacjentów. Jest możliwe, że wysokie stężenie rewitalizujące osocza lub hiperimmunizacyjna globulina może być silniejsza. Ponadto, nie znamy najskuteczniejszej częstości podawania rekonwalescencji w osoczu i może być wymagane wielokrotne podawanie z większą objętością całkowitą niż te stosowane w naszym badaniu. Nie możemy wykluczyć, że niektórzy pacjenci skorzystają bardziej niż inni z leczenia rekonwalescencji osocza. Prawdopodobne jest, że dzieci w wieku poniżej 5 lat z EVD, o których wiadomo, że mają złe rokowanie, 10 miało najwyższe ryzyko zgonu w grupie kontrolnej (Tabela 3). Jednak czterech z pięciu pacjentów w tej grupie wiekowej, którzy byli leczeni rekonwalescencją osocza, przeżyło. Chociaż kobiety w ciąży z EVD mają również złe rokowanie, 15 z ośmiu ciężarnych kobiet, które leczono rekonwalescencją osocza, przeżyło. Pacjenci ci mogli również skorzystać z czynników krzepnięcia obecnych w osoczu. Niestety, ciąża była niekompletnie zarejestrowana w grupie kontrolnej.
Brak oczywistych zidentyfikowanych problemów związanych z bezpieczeństwem podczas transfuzji rekonwalescencji plazmy w ETU jest uspokajający, ponieważ pojawiły się obawy, że poważne działania niepożądane mogą występować częściej niż one. Trudno jednak odróżnić powikłania, takie jak ostre uszkodzenie płuc wywołane przez transfuzję od progresji EVD.16
W naszym porównawczym projekcie grupa kontrolna miała składać się z pacjentów, którzy przedstawili się przed dostępnością plazmy zgodnej z ABO. Jednak w przypadku wielu osób, które przeżyły wolontariat, aby oddać darowiznę, podczas badania nie było niedoboru rekonwalescencji, więc wszyscy pacjenci z grupy kontrolnej byli historycznymi pacjentami. Istnieją wyraźne ograniczenia w odniesieniu do wykorzystania historycznej grupy kontrolnej i nie możemy wykluczyć, że niezmierzone czynniki zakłócające mogły wpłynąć na porównanie śmiertelności. Uwzględniliśmy również wartość progową cyklu jako zastępczy marker obciążenia wirusem. Chociaż w okresie 5-miesięcznym istniało zróżnicowanie ryzyka zgonu, nie było wyraźnego trendu; nasze wnioski pozostały niezmienione, gdy porównanie było ograniczone do pacjentów, którzy byli leczeni podczas 3 miesięcy poprzedzających podanie rekonwalescencji w osoczu. Przeprowadziliśmy także analizę zamiaru leczenia, w której porównaliśmy ryzyko zgonu u wszystkich pacjentów, u których rozpoznano EVD podczas okresu rekonwalescencji, z ryzykiem zgonu u wszystkich pacjentów historycznych; analiza ta dała wyniki podobne do tych w analizie podstawowej (patrz sekcja Wyniki w dodatkowym dodatku).
Skorygowane analizy, które przeprowadziliśmy, najprawdopodobniej nie będą uwzględniać żadnej zmienności w opiece wspomagającej, takich jak wprowadzenie testu opieki pogotowia lub różnice w zakresie obciążenia w czasie
[patrz też: ampułki do mezoterapii mikroigłowej, ahd 1000, scyntygrafia cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ahd 1000 ampułki do mezoterapii mikroigłowej scyntygrafia cena