PRZEPUKLINY

PRZEPUKLINY Zaburzenia w czynności przewodu pokarmowego mogą powstać w tzw. przepuklinach. Przepukliną nazywamy twór składający się z rozszerzonej szpary w ścianie brzucha, worka przepuklinowego i wypadniętej do niego części lub całego narządu jamy brzusznej. Najczęściej rozszerzoną szparą są fizjologiczne kanały pachwinowe, udowe i pępkowy. Mogą jednak powstać sztuczne szpary na tle urazów powłok z jamy brzusznej. Workiem przepuklinowym jest zwykle wypadnięta otrzewna. Zawartość worka przepuklinowego może być różna, w zależności od narządu, najczęściej jednak w worku znajdują się sieć i pętle jelita, jako najbardziej ruchome. Przepuklina powstaje najczęściej na tle zmniejszenia się sprężystości tkanek, czyli tzw. elastopatii. Przyczyn powstawania przepukliny jest wiele i można je podzielić na przyczyny usposabiające i wywołujące. Do przyczyn usposabiających należy odziedziczenie słabszych włókien sprężystych, wiek, płeć, budowa ciała, słabe mięśnie i schudnięcie. Przyczynami wywołującymi są zaparcia, uporczywy kaszel, krzyk, zaburzenia oddawania moczu, zaniki mięśni brzucha wskutek ich uciskania, śpiew, gra na instrumentach dętych, ciężkie porody, ciężka praca fizyczna, zwłaszcza dźwiganie. [więcej w: logopeda, leczenie dzieci, leczenie bólu ]

Podstawa anatomiczna wchlaniania jest bardzo powierzchowne polozenie naczyn wlosowatych jelit

Podstawą anatomiczną wchłaniania jest bardzo powierzchowne położenie naczyń włosowatych jelit. Naczynia te, bowiem znajdują się tuż pod nabłonkiem. Przepływ , krwi przez naczynia włosowate błony śluzowej jelit stwarza, według niektórych badaczy, na drodze mechanicznej dogodne warunki dla wchłaniania. Sprawnie, bowiem odpływająca krew jakby porywa ciała stykające się z komórkami nabłonka. Zapatrywanie to starają się tłumaczyć tym, że po obfitych krwotokach wchłanianie z jelit jest gorsze. Również zwężenie naczyń jelitowych przez podrażnienie odpowiednich nerwów albo przez wprowadzenie adrenaliny lub wazopresyny powoduje upośledzenie wchłaniania. Niewydolność krążenia i zastój krwi w jamie brzusznej, czyli przekrwienie hienie, nie sprzyjają wchłanianiu. Szczególnie upośledza wchłanianie zastój krwi w żyle wrotnej, zwłaszcza w chorobach wątroby. Przekrwienie natomiast czynne usprawnia wchłanianie. Przyjmujemy jednak, że zaburzenia krążenia w naczyniach jelitowych są czynnikiem nie tylko mechanicznym, utrudniającym wchłanianie, lecz i czynnikiem upośledzającym czynność biologiczną błony śluzowej oraz sprawność jej pracy. [przypisy: ranking ośrodków leczenia alkoholizmu, alkoholizm leczenie, leczenie dzieci ]