Prady wysokiej czestotliwosci posiadaj a takze dzialanie bakteriobójcze

Prądy wysokiej częstotliwości: Prądy wysokiej częstotliwości, jak prądy Arsonvala i fale ultrakrótkie, nie wywołują elektrolizy, chociaż wywierają biologiczne działanie na tkanki, wpływając na ich procesy chemiczne. Prądy wysokiej częstotliwości posiadaj ą także działanie bakteriobójcze. Mechanizm działania ultrakrótkich fal sprowadza się do powstawania ciepła w miejscu działania i swoistego -wpływu na tkanki dzięki wywoływaniu przemian fizyko-chemicznych w komórkach. Pod wpływem ultrakrótkich fal występują zmiany, w fizykochemicznych właściwościach krwi i jej składzie morfotycznym, zwłaszcza krwinek białych. Naczynia pod wpływem ultrakrótkich fal, na początku działania ulegają zwężeniu. Rozszerzenie naczyń nie, zależy od działania ciepła, lecz od obniżenia napięcia nerwów. Wpływ ultrakrótkich fal na układ nerwowy sprowadzają badacze tego zagadnienia do zmiany jego napięcia. Głos, lako przyczyna choroby, posiada znaczenie tylko w pewnych określonych warunkach; mianowicie gdy, siła jego będzie nagła działanie niespodziewane, lub jeżeli działanie jego, choć słabej- siły będzie długotrwałe. Głos może być przyczyną urazów psychicznych oraz zaburzeń nerwowych , jak np. bólów głowy, omamów słuchowych i utraty mowy, wreszcie przytępienia słuchu jako choroby zawodowej. Obecnie badacze opracowują wpływ na tkanki ultradźwięków, to znaczy dźwięków, pozostających poza percepcją ucha ludzkiego. Z dotychczasowych wyników badań wiadomo, że ultradźwięki mogą wywołać niekiedy bardzo ciężkie zmiany w tkankach dzięki strącaniu białek komórkowych. Ostatnio nawet próbuje się leczenia nowotworów ultradźwiękami), pod wpływem których zamierają komórki nowotworowe. [podobne: rezonans kręgosłupa cena, prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu, autorafax ]

Powiązane tematy z artykułem: autorafax prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu rezonans kręgosłupa cena