W biegunkach odgrywa role nie tylko zwiekszenie sie ruchów robaczkowych

W biegunkach odgrywa rolę nie tylko zwiększenie się ruchów robaczkowych, wskutek bowiem szybkiego przesuwania się treści pokarmowej w jelitach woda wchłania się w nich niedostatecznie, a prócz tego błona śluzowa wydziela do światła jelit znacznie więcej śluzu i płynu o charakterze wysiękowym lub przesiękowym. Treść pokarmowa zostaje wtedy rozwodniona i zawiera niestrawione ciała pokarmowe. W związku z tym, że szybko przechodząca przez jelita treść pokarmowa zawiera nie tylko niewchłoniętą wodę, lecz również wydzielone w większe ilości soki trawienne, ustrój traci podczas biegunek bardzo dużo własnej wody. Prowadzi to do zagęszczenia krwi i wysuszenia tkanek, co zmienia ich czynność przez zmianę dyspersji koloidowej. Biegunka powstaje zwykle, jeżeli zwiększają się ruchy robaczkowe jelit grubych. Bodźce jednak dla tych ruchów nie muszą w nich powstawać. Najczęściej bodźcem dla jelit grubych jest niestrawiona i szybko przesunięta z jelit cienkich treść pokarmowa. Jest to skojarzenie czynności jelit cienkich i grubych. Uwydatnia się ono jeszcze bardziej w biegunkach na tle nerwowym, w których wzmożona czynność nerwu błędnego odbija się zarówno na jelitach cienkich, jak i na grubych. [przypisy: eskulap żary, vrsnet, autorafax ]

Powiązane tematy z artykułem: autorafax eskulap żary vrsnet