Calkowita utrata napiecia miesniówki jelit

Całkowita utrata napięcia mięśniówki jelit Tatonia intestinorum powoduje znaczne ich przepełnienie treścią pokarmową, rozdęcie jelit gazami oraz zaburzenia krążenia krwi w ścianach rozciągniętych jelit. Nie tylko jednak stany porażenia mięśniówki jelit prowadzą do zmniejszenia ruchów robaczkowych. Również nadmierne skurcze mięśni gładkich jelit, jako tzw. skurcze spastyczne, upośledzają ruchy robaczkowe j elit. Mogą wtedy powstawać bóle w postaci kolki jelitowej. Upośledzenie ruchów robaczkowych jelit może, więc powstać zarówno w stanach atonicznych, jak i spastycznych jelit, przy czym stany te mogą występować równocześnie w różnych odcinkach jelit w związku ze zmianą automatyzmu różnych ich odcinków. Znaczne upośledzenie ruchów robaczkowych jelit powstaje również wtedy, kiedy światło jelita zostanie z tych czy innych przyczyn szybko zamknięte. Zwężenie lub zamknięcie światła jelita może powstać z powodu kamieni jelitowych lub skłębionych glist, wgłębienia jelit invaginatio uwięźnięcia strangulatio w przepuklinach, skrętu jelit volvulus lub nagłego uciśnięcia przez nowotwór. Powstaje wtedy niedrożność jelit ileus i treść pokarmowa nie może się przesunąć do niższych odcinków jelit mimo początkowego wzmożenia ruchów robaczkowych. [podobne: scyntygrafia cena, medicus opole rejestracja, ultimo niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty ]

Powiązane tematy z artykułem: medicus opole rejestracja scyntygrafia cena ultimo niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty