Metoda Londona

Metoda Londona polega na tym, że do ściany żyły wrotnej i wątrobowej przyszywa się specjalne kule metalowe, których końce wystają na powierzchni brzucha do okolicy lędźwiowej. Przez nakłucie żyły wrotnej i żyły wątrobowe długą igłą wprowadzoną do kaniuli można pobrać krew w różnym dowolnym czasie. Porównując chemizm krwi z żyły wrotnej z krwią żyły wątrobowej można zdać sobie sprawę z przemian zachodzących w wątrobie. Metoda zakładania kaniul naczyniowych pozwala prowadzić badania przez dłuższy czas, gdyż zwierzę po takiej operacji jest zdrowe. Ta metoda pozwoliła zbadać rolę wątroby w przemianie węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej, bilirubinowej, mineralnej i innych. Wyniki doświadczeń na zwierzętach muszą jednak być przyjmowane bardzo krytycznie w porównaniu ze spostrzeżeniami klinicznymi, a oto z tego względu, że w stanach chorobowych wątroby u ludzi nawet daleko idące zmiany w wątrobie mogą nie prowadzić do uchwytnych zaburzeń jej czynności. Wątroba, bowiem ma dużą zdolność czynności kompensacyjnej i odrostowej regeneracyjnej, to znaczy, że małe jej odcinki mogą zastąpić wypadnięcie czynności większych części narządu. [hasła pokrewne: medicus opole, tomasz słodkiewicz, laparoskopia endometrioza ]

Powiązane tematy z artykułem: laparoskopia endometrioza medicus opole tomasz słodkiewicz