Podstawa anatomiczna wchlaniania jest bardzo powierzchowne polozenie naczyn wlosowatych jelit

Podstawą anatomiczną wchłaniania jest bardzo powierzchowne położenie naczyń włosowatych jelit. Naczynia te, bowiem znajdują się tuż pod nabłonkiem. Przepływ , krwi przez naczynia włosowate błony śluzowej jelit stwarza, według niektórych badaczy, na drodze mechanicznej dogodne warunki dla wchłaniania. Sprawnie, bowiem odpływająca krew jakby porywa ciała stykające się z komórkami nabłonka. Zapatrywanie to starają się tłumaczyć tym, że po obfitych krwotokach wchłanianie z jelit jest gorsze. Również zwężenie naczyń jelitowych przez podrażnienie odpowiednich nerwów albo przez wprowadzenie adrenaliny lub wazopresyny powoduje upośledzenie wchłaniania. Niewydolność krążenia i zastój krwi w jamie brzusznej, czyli przekrwienie hienie, nie sprzyjają wchłanianiu. Szczególnie upośledza wchłanianie zastój krwi w żyle wrotnej, zwłaszcza w chorobach wątroby. Przekrwienie natomiast czynne usprawnia wchłanianie. Przyjmujemy jednak, że zaburzenia krążenia w naczyniach jelitowych są czynnikiem nie tylko mechanicznym, utrudniającym wchłanianie, lecz i czynnikiem upośledzającym czynność biologiczną błony śluzowej oraz sprawność jej pracy. [przypisy: palce cynkowe, medicus opole, espersen koszalin ]

Powiązane tematy z artykułem: espersen koszalin medicus opole palce cynkowe