W klimacie zimnym czesto powstaja choroby na tle wadliwej przemiany materii

W klimacie gorącym powstają lepsze warunki rozwoju niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych, w związku z czym panują w tym klimacie pewne choroby zakaźne, jak zimnica, czerwonka, żółta febra, ospa, dżuma i cholera. Dużą rolę w klimacie gorącym odgrywają wahania ciepłoty dziennej wysokiej i nocnej niskiej, które utrudniają czynność mechanizmów regulujących. W klimacie zimnym wytwarzanie ciepła w ustroju jest większe jako wynik zwiększonej przemiany materii. Równolegle do zwiększonego wytwarzania ciepła zmniejsza się jego oddawanie, co utrzymuje stałą ciepłotę ciała mimo niskiej ciepłoty otaczającego powietrza. Czynność serca w klimacie zimnym jest zwolniona, natomiast oddychanie jest pogłębione, co sprzyja zwiększonemu pobieraniu tlenu i wzmożeniu procesów utleniania. Parowanie ze skóry jest bardzo, małe i ustrój zwiększa wydalanie wody z moczem; W klimacie zimnym często powstają choroby na tle wadliwej przemiany materii, jak np. kamica wątrobowa, cukrzyca, otyłość. Z chorób zakaźnych często zjawia się dur brzuszny, natomiast bardzo rzadko rozwija się gruźlica. W klimacie umiarkowanym działają chorobotwórczo nagłe zmiany meteorologiczne oraz stopień wilgotności i siła wiatru prócz tego niekiedy chorobotwórczo lub pogarszająco na istniejące sprawy patologiczne w klimacie umiarkowanym może działać klimat górski lub nizinny, co związane jest z wahaniami cnienia atmosferycznego, nasłonecznieniem ; siłą wiatru. Dlatego też w leczeniu różnych chorób wybiera się odpowiedni klimat albo górski, albo nizinny, albo suchy, albo wilgotny. Różne choroby widujemy także w różnych porach roku jako tzw. choroby sezonowe. Są to nieżyty błon śluzowych narządu oddychania w jesieni i ostre nieżyty śluzowe (nawet z krwawieniami), w porze letniej oraz dur brzuszny jesieni. Również choroby przenoszone: przez owady -związane z porą roku, w której te owady się rozmnażają. W lecie rozmnaża się np: komary przenoszące zimnicę, w zimie zaś wszy, które przenoszą dur plamisty: i: goniczkę wołyńską. [hasła pokrewne: ampułki do mezoterapii mikroigłowej, hadronsport, medicus opole rejestracja ]

Powiązane tematy z artykułem: ampułki do mezoterapii mikroigłowej hadronsport medicus opole rejestracja